O nama

"Turistički klaster Lonjsko polje" osnovan je polovicom 2009. godine s ciljem poticanja i aktivnog sudjelovanja u turističkom i gospodarskom razvoju regije kroz pružanje kvalitetne podrške turističkim subjektima radi njihova daljnjeg napredovanja i razvoja. 

TK Lonjsko polje planirane aktivnosti provodi u suradnji sa  Razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Turističkom zajednicom Sisačko-moslavčake županije i Upravnim odjelom za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam Sisačko-moslavačke županije. Poticanjem organiziranih oblika turističke suradnje ubrzat ćemo razvoj ruralnog područja Sisačko-moslavačke županije te tako doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvitku u skladu sa strateškim ciljevima razvoja županije prema Razvojnoj strategiji  Sisačko-moslavačke županije 2007.-2013. i Strategiji razvoja turizma Sisačko-moslavčake županije  2007.-2013. godine.

Nositeljima turističkog razvoja postojeće znanje, iskustvo i kapaciteti, nužni za pružanje profiliranih usluga, bit će dostupnije udruživanjem u klaster. Na ovaj će se način dodatno potaknuti razvoj selektivnih oblika turizma za koje već postoje osnovni resursi, a koji su se pokazali kao dohodovno opravdani donoseći povećanje kvalitete života stanovnika ruralnih područja uz veću dodanu vrijednost. Takvo povezivanje s ostalim gospodarskim djelatnostima, poput poljoprivrede i poduzetništva, temeljeno na održivom korištenju svih postojećih resursa te zajedničkim tržišnim nastupom, pomoći će članovima klastera u daljnjem razvoju i unaprijeđenju poslovanja, osiguranju održivosti i povećanju konkurentnosti.

Klaster danas broji 70 članova, malih i srednjih poduzetnika pružatelja usluga u turizmu i s turizmom povezanih djelatnosti, koji su uglavnom do sada funkcionirali po principu individualnih natupa na tržištu. Ovim udruživanjem želi se postići bolja pregovaračka pozicija, usklađivanje standarda kvalitete, rad na razvoju dodatnih sadržaja, stvaranje zajedničke robne marke te poticanje članica klastera i potencijalnih novih investitora na ulaganja za koja na tržištu postoji interes i potražnja.

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

IVICA DADOVIĆ
Mob: 095/459-7167
e-mail: idadovic@gmail.com

EDVARD  BOGOVIĆ
Tel: 044/672-080
Mob: 098/222-080
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr

IVICA FLORIJANOVIĆ
Mob: 098/130-4111
e-mail: ivicaflorijanovic@yahoo.com

VLADIMIR BISTRIČKI
Mob: 099/878-0085
e-mail: vladimir.bistricki@sk.t-com.hr

KATA BENAC
Mob: 098/261-532
e-mail: kata.benac@zastita-prirode-smz.hr

ŽELJKO JUNKOVIĆ
Mob: 098/325-575
e-mail: info@prijevozputnika.com

MARIJANA MUSIN
Tel: 044/681-025
Mob:
e-mail:

VERA OŽOGA
Tel: 
Mob: 091/594-5353
e-mail:

MARIJAN JURIĆ
Tel:
Mob: 098/936-7406
e-mail:

TAJNIK UDRUGE
ROMAN VUKALOVIĆ
Mob: 091/955-2395
e-mail:

DOPREDSJEDNIK
IVICA FLORIJANOVIĆ
Mob: 098/130-4111
e-mail: ivicaflorijanovic@yahoo.com

DOPREDSJEDNIK
ŽELJKO JUNKOVIĆ
Mob: 098/325-575
e-mail: info@prijevozputnika.com

LIKVIDATOR UDRUGE
ANDREJA ŠEPERAC
Mob: 099/233​-4296
e-mail: aseperac@simora.hr