Članovi

Marijan Belošević
SMŽ
marijan.belosevic@smz.hr
044/540-048

Jadranka Kraljić
SMŽ
turizam@smz.hr
044/540-073

Mihovil Babić
Prenoćište, Novska
mihovil.babic@sk.t-com.hr
044/601-756

Ivor Galetić
TA 'Laterna'
ta-laterna@sk.t-com.hr
044/524-895
098/932-2342

Mario Posavac
TZ Općine Jasenovac
program-1@net.hr
099/261-1737

Krunoslav Sever
Seoski turizam
marko.sever@sk.t-com.hr
044/715-167

Kristina Grabovica
HGK ŽK Sisak
kgrabovica@hgk.hr
044/521-530

Željko Junković
ŽIŽ-Promet d.o.o.
info@prijevozputnika.com
098/325-575
01/614-8588

Zvonimir Marčec
OPG Zvonimir
wajz@net.hr
044/611-016

Marija Vizner / Kata Benac
JU za Zaštitu prirode
jupriroda.smz@sk.t-com.hr
044/679-122
099/667-9129
044/679-129

Mijo Matleković
Udruga Rubača
matlekm@gmail.com
099/233-285

Zvonko Rastovac
Seoski turizam
cigoc_44@hotmail.com
044/715-321

Hrvoje Bešlić
Kaktusi Bešlić
kaktusi-beslic@sk.t-com.hr
098/376-973

Natalija Banović
Grad Sisak
natalija.banović@sisak.hr
044/510-173

Edvard Bogović / Goran Gugić
JUPP Lonjsko polje
info@pp-lonjsko-polje.hr
044/672-080
098/222-080
098/280-331

Jasminka Bradašić
TZ Općine Jasenovac
tz_opcine_jasenovac@inet.hr
044/672-490

Darko Rupčić
TA 'IRIDATours'
darko.rupcic@zg.t-com.hr
darko.rupcic@ina.hr
01/2824-368
098/454-348

Jakša Ravlić
SD Ravlić
ravlic.turizam@gmail.com
044/710-151

Ivica Florjanović
Vinarija Florijanović
ivicaflorijanovic@yahoo.com
044/679-702
044/652-232
098/130-4111

Zdenka M. Fabijanac
Seoski turizam
J.Kozarca 24, 44324 Jasenovac
044/672-007
091/573-1868

Vladimir Bistrički
Seoski turizam
vladimir.bistricki@sk.t-com.hr
044/642-570
098/591-088

Anđelka Đurić
Seoski turizam
Košutarica 17, 44324 Jasenovac
044/605-292
099/212-9996

Josip Hudi
Seoski turizam
Krapje 76, 44325 Krapje
098/959-3223
044/611-202

Vesna Jalušić
Seoski turizam
Krapje 76, 44325 Krapje
044/611-202
098/136-0651

Ivor Stanivuković
Turistička zajednica SMŽ
tzsmz@email.t-com.hr
044/540 042

Đurđica Kršić
OPG Kršić
tihomirsisak@gmail.com
044/776-312
095/540-1191
098/929-4261

Vladimir Mikša
Vinarija Mikša
vladimir.miksa@sk.t-com.hr
091/501-9123
044/654-104

Željko Utvić
Seosko domaćinstvo Beke
info@llc-eco-adventureagency.hr
095/850-3366

Stjepan Prpić
Obrt Vinarija Prpić
Ul.Moslavca 64, 44318 Voloder
098/460-510

Marko Miklavžić
Vinarija Miklavžić
mmiklauz@inet.hr
098/262-439 

Drago Romić
Klet Romić
Kut. Slatina, M.Lovraka 43, 44320 Kutina
I.G.Kovačića 38, 44320 Kutina
098/952-4620

Božidar Šuto
Moslavačka Klet - Voloder
A. Mancea 17, 44318 Voloder
091/889-0930

Josip Jelančić
Spektar, Klet Jelančić
Sv. Martina 9, 44320 Kutina
J.J.Strossmayera 23, 44320Kutina
098/262-220

Adolf Cvanciger
Klet Cvanciger
promes-cvanciger@sk.t-com.hr
091/400-4555

Dinko Pezelj / Snježana Pušić
OZ Suvenir
dinko.pezelj@ina.hr
098/212-530
098/967-0598

Nikola Nikolić
SD Nikolić
Lonja 89, 44213 Kratečko
044//710-635 

Sejad Sedić
Eko udruga Izvor
Husain, Staro brdo 65/b, 44320 KUTINA
info@ekoudrugaizvor.hr
044/636-210
098/601-369

Roman Vukalović
OPG Vukalović
Plesmo 8, 44325 Krapje
roman.vukalovic1@sk.t-com.hr
091/955-2395
044/611-060

Ivana Grdić
TZ grada Kutine
ured@turizam-kutina.hr
044/681-004

Zlatko Perković
Udruga Sunce nad Posavinom
Braće Bobetko 47, 44010 Crnac
044/532-558
098/1700-696

Sanja Selanac
OPG Sanja Selanac
sanja.selanac@gmail.com
Braće Bobetko 33, 44010 Crnac
098/932-5255

Vesna Tomaz
Krapje 175
44325 Krapje

Ilija Božić
Roda plus d.o.o.
roda@sk.t-com.hr
044/710-639
098/390-916

Dubravko Ostić
PZ Sokol Crnac
Braće Bobetko bb, 44010 Crnac
sokol-crnac@email.t-com.hr
098/984-4721
044/742-507

Ivana Jeđut
OPG Jeđut
Dr. A. Petračića, 3.desni odvojak 1, Nebojan, 44250 Petrinja
098/164-6079

Slavko Tepavac
OPG Tepavac
Sv. Mihovila 26, Bročice
44330 Novska
098/349-682

Kata (Kruno) Maras
OPG Maras
Braće Radić 45
44324 Jasenovac
044/672-073
099/750-9872

Mijo Vojković
Obrt Vojković
suveniri@obrt-vojkovic.hr
091/576-9251
044/601-013

Anđa Kunštek
Udruga - Narodno tkivo i vezivo
andja.kunstak@gmail.com
099/213-4585
044/642-830

Ankica Biondić
OZ Suvenir
abiondic@net.hr
098/281-641
044/668-824

Snježana Pušić
OPG Imela
ljekovitobilje@net.hr
098/967-0598
044/776-140

Goran Veselić
OPG Veselić Goran
Vukovarska 24, Novo Selo Palanjačko
44202 Topolovac
091/600-5439
044/776-353

Ljubica Mulac
Sobe u domaćinstvu
info@lonja-stara.com
044/710-628 

Vesna Brnad
OPG Vesna Brnad
Staza 20
44210 Sunja
044/835-040
098/178-7396 

Josipa Kveštak
OPG Josipa Kveštak
Vladimira Nazora 85
44330 Novska
044/600-501
091/766-3842

Vjera Ožoga
OPG Ožoga
autoradiona-ozoga@sk.t-com.hr
044/612-111
091/594-5353

Ljubica Šajnić
OPG Ljubica Šajnić
V. Svinjičko 179
44203 Gušće
044/715-123
099/504-9615

Miroslav Mačković
OPG Mačković
mackovic@obs.hr
091/171-8882

Ivica Ćuk
IVAKOM d.o.o.
ivakom@sk.t-com.hr
044/833-435
091/339-7650

Mirsad Kalata
Galerija Slika
Jurice Kalca 7
44000 Sisak
044/571-472
092/121-6204

Bruno Kaurinović
OPG Kaurinović Bruno
Zagrebačka 203, Brestača
44330 Novska
095/807-7379

Kata Maslak
Andrije. Hebranga 5
44415 Topusko
mmaslak01@net.hr
044/885-581
098/183-9483

Đurđica Nekić
Ponikvarski put 6
44415 Topusko
djurdjica.nekic@sk.t-com.hr
044/885-136
091/735-1206 

Jana Jelković
Hrvatsko Selo 48
44415 Topusko
044/885-070

Zdenko Burkowski
OPG Burkowski Zdenko
Gundulićeva 9
44000 Sisak
044/530-617
091/462-9404 

OPG Anica Tečić
Moslavačka 13a
Donja Gračenica, 44318 Voloder
anica.tecic@gmail.com
biser.moslavine@gmail.com
Tel. 098 419 413

Tatjana Kalaica
OPG Kalaica Tatjana
tatjana.kalaica@gmail.com
044/680-196
098/188-0189 

Željko Pavičić
Izrada ukrasa i suvenira - Quirinus
z.pavicic1@gmail.com
091/157-0982

Katica Roksandić
OPG Roksandić Katica
Donje Komarevo 88 b
44211 Blinjski Kut
044/718-507
091/885-2328

Ivica Dadović
OPG Ivica Dadović
Donja Martinska Ves 3
Martinska Ves
095/459-7167
idadovic@gmail.com

Romana Bunčić
DMC 4 GODIŠNJA DOBA obrt za turizam i usluge
Internet turistička agencija DMC 4 GODIŠNJA DOBA
044/535-123
091/310-2015
info@dmc4seasons.eu
buncic@gmail.com