MJERA M06 „RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA“

Objavljeno: 02.06.2015

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA u suradnji s Turističkim Klasterom Lonjsko polje organizira seminar

Nakon predstavljanja mjere M06 i izlaska Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA u suradnji s Turističkim Klasterom Lonjsko polje organizira seminar 10. lipnja 2015. godine u Sisku u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA Sisak, Rimska 28 (učionica) s početkom u 10 sati.

Cilj seminara je što kvalitetnija priprema poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičkih osoba u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, mala poljoprivredna gospdarstva, zadruge i udruge te obrti registrirani u upisnik PG-a, mlade osobe, upoznati tko su prihvatljivi korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti, visine potpore i ostali opći uvjeti koje je neophodno ispuniti kako bi uspješno mogli aplicirati projekt.

Prijavnica za nazočnost na seminaru nalazi se ovdje.