Izvanredna Skupština udruge Turistički klaster Lonjsko polje

Objavljeno: 03.12.2018

Poziv za izvanrednu Skupštinu udruge Turistički klaster Lonjsko polje predlažemo slijedeći

D N E V N I    R E D

 

 1. Utvrđivanje nazočnih  
 2. Otvaranje izvanredne Skupštine  
 3. Prijedlog i usvajanje Poslovnika o radu na izvanrednoj Skupštini TKLP
 4. Prijedlog i usvajanje Dnevnog reda Skupštine
 5. Prijedlog i izbor Radnog predsjedništva
 6. Izbor verifikacijskog povjerenstva
 7. Izbor zapisničara
 8. Izbor ovjerovitelja zapisnika (2 osobe)
 9. Prijedlog i izbor predsjednika Udruge
 10.  Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
 11. Donošenje odluka o terminu preuzimanja kompletne dokumentacije TK Lonjsko polje od dosadašnjeg predsjednika gosp. Ivice Dadovića
 12.  Pozdravna riječ novoizabranog predsjednika Udruge i iznošenje prijedloga rada za 2019. godinu
 13.  Razno.

                                                                    

 

                                                                  Predsjednik TK Lonjsko Polje
                                                                 Ivica Dadović, dipl. kriminalist